Frimus

Välkommen till

Här hittar du våra noter för kör, storband och blåsorkester.
Välj i menyn till vänster.
Omsluten
Ny skiva med Lutherska 
missionskyrkans kör!

14 nya körsånger som du kan beställa här.

(CD:n beställer du från Naxos)

Välkommen att lyssna och

titta på notexempel.

Till körsidan

Körsångerna är hämtade från skivorna med Lutherska missionskyrkans kör från Göteborg.
Storbands-arrangemangen kommer från Himlaväsens fyra CD-skivor.

Beställer gör du enklast genom att skicka e-post till oss.